BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Dane kontaktowe

Wojskowy Zespół Sportowy we Wrocławiu

 

ul. Racławicka 62 a

 

53-143 WROCŁAW

 

Szef Zespołu Sportowego - ppłk Sławomir KOWALSKI

tel. 261 652 086

 

Zastępca Szefa – mjr Krzysztof RYBCZYŃSKI

tel. 261 652 106

Starszy Podoficer Specjalista - kpr. Weronika WEDLER

tel. 261. 652 087

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych