BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Kontakt

Adres korespondencyjny:

 

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
50-984 Wrocław

NIP: 8951897962

 

  

 


Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu
płk dr Mirosław CHRZANOWSKI
tel. 261-666-100


Zastępca Komendanta 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu
ppłk Jacek CHROSTOWSKI
tel. 261-656-202, 261-666-102


Sekretariat
Zbigniew LISTWAN
tel. 261-656-200, 261-666-101
e-mail: 2wog.sekretariat@ron.mil.pl

Główny Księgowy
ppłk Maciej WOLNY
tel. 261-656-260

Szef Logistyki 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu
ppłk Sławomir SAGAN
tel. 261-656-295


Kierownik Infrastruktury

Andrzej MIĘDŁA

tel. 261-656-292

 

 

Oficer dyżurny - tel. 261 656 351, tel. kom. - 695-858-035

 

Kancelaria - tel. 261 656 226; fax. 261 656 228

Rzecznik prasowy Komendanta 2 WOG
mjr Zbigniew NADAJCZYK

tel. 261-656-230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych