BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Zadania

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jedną z czterech jednostek Wojska Polskiego, które zapoczątkowały w Siłach Zbrojnych przemiany w dziedzinie logistyki i zaopatrywania jednostek wojskowych. Sformowany został w celu zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w garnizonach: Wrocław, Jastrzębie Śląskie, Brzeg i Kłodzko. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja nr 503/MON z 6 grudnia 2006 roku. 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy sformowany został w roku 2007, natomiast z dniem 1 października 2007 stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia. 2 WOG aktualnie jest oddziałem gospodarczym realizującym zadania związane z planowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz jednostek wojskowych podległych organizacyjnie Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. W kompetencjach 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego pozostają: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, zabezpieczenie logistyczne jednostek łączności stacjonarnej w garnizonach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych