BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Rys Historyczny

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką logistyczną bezpośrednio podległą Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

 

ETAPY ORGANIZACJI:

 

1.     Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie  wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych.

 

2. Rozkazy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr Z-75 i Z-110 w sprawie realizacji przedsięwzięć umożliwiających sformowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

 

3.       Rozkazy Dowódcy SOW nr Z-279 i Z-348 w sprawie sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych we Wrocławiu i Gliwicach.

 

4.      Rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr Z-380 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie nadania jednostce przydziałów gospodarczych.

 

5.      2 WOG z dniem 1 października 2007 stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia.

 

6.      Od dnia 1 stycznia 2008 2 WOG jest oddziałem gospodarczym dla jednostek wojskowych, które zostały mu przydzielone na zaopatrzenie.

 

Dokumenty Normatywne 2 WOG:

         Zakres działania 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w czasie pokoju. (Rozkaz nr Z-26 Szefa Inspektoratu wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 25,01.2008r.)

         Etat 2 WOG;

 

         Statut 2 WOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych