BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Święto

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 480 z dnia 14 grudnia 2011 r. ustanowiono doroczne Święto 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w dniu17 WRZEŚNIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych