BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Sztandar

Sztandar

 

Postanowieniem z dnia 16.04. 2013 r. Prezydent RP Bronisław KOMOROWSKI nadał sztandar wojskowy 2 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu we Wrocławiu jako symbol najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swoich obywateli.

*

Sztandar ufundowany  został przez społeczeństwo Dolnego Śląska i miasta Wrocławia.

*

Sztandar 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wykonany został zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34 z 1993 r., poz. 154).

*

Na stronie głównej płatu sztandaru w polach wieńca wawrzynu

umieszczona jest cyfra "2" będąca numerem Wojskowego Oddziału Gospodarczego.  

Na stronie odwrotnej płatu sztandaru znajdują się:

Odznaka Pamiątkowa 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Odznaka
Inspektoratu Wsparcia SZ Herb Województwa Dolnośląskiego

Herb Wrocławia

 

Głowica Sztandaru

 

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczone są litery ”WOG”, stanowiące skrót Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Wewnątrz podstawy został umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Głowica jest posrebrzana i matowana.

*

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 2 maja 2013 roku na wrocławskim Rynku w Dniu Święta Flagi. Rozpoczęła ją msza święta koncelebrowana sprawowana w intencji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenia sztandaru dla 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Senior Henryk GULBINOWICZ. Prezydenta RP reprezentował gen. bryg. Jan DZIEDZIC – Szef Zarządu Planowania Logistyki P-4 Sztabu Generalnego. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści Ziemi Dolnośląskiej, przedstawiciele władz administracyjno-samorządowych z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem SKORUPĄ, Marszałkiem Województwa Rafałem JURKOWLAŃCEM, Wiceprezydentem Wrocławia Adamem GREHLEM, Sekretarzem Miasta Włodzimierzem PATALASEM oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia Jackiem Ossowskim – na czele. Zaproszenia przyjęli także: Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech OŁDYŃSKI, Komendant Miejski Policji insp. Jacek KACZMAREK, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jerzy ŁABOWSKI, Komendant Straży Miejskiej Zbigniew SŁYSZ. Byli też obecni dowódcy, szefowie i komendanci zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, organizacji kombatanckich, kadra zawodowa i pracownicy wojska 2 WOG, przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i organizacji społecznych, harcerzy oraz związków kombatanckich, mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska.

Sztandar ufundowany został przez społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska. Przewodniczącym Komitetu Fundatorów został Prezydent Wrocławia Rafał DUTKIEWICZ. Honorową funkcję rodziców chrzestnych przyjęli Wicewojewoda Dolnośląski Ewa MAŃKOWSKA oraz rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek BOJARSKI.

Symbolicznego wbicia gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewiec sztandaru dokonali:

 

 • W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. bryg. Jan DZIEDZIC,

 • W imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI,

 • Wojewoda Dolnośląski – Aleksander Marek SKORUPA,

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał JURKOWLANIEC,

 • W imieniu Przewodniczącego Komitetu Fundatorów Sztandaru –Wiceprezydent Wrocławia – Adam GREHL,

 • Rodzice Chrzestni Sztandaru – Ewa MAŃKOWSKA – Wicewojewoda Dolnośląski oraz prof. dr hab. Marek BOJARSKI – rektor UWr,

 • w imieniu Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej –płk Andrzej SZPONAR,

 • Komendant 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – płk Jan BEREZA,

 • przedstawiciel oficerów - kpt. Mirosław HERBA,

 • przedstawiciel podoficerów – chor. Krzysztof KARCZYŃSKI,

 • przedstawiciel szeregowych - st. szer. Katarzyna WÓJTOWICZ,

 • przedstawicielka pracowników wojska – p. Maria ROSOLSKA.

 

    

 


    
 Gen. bryg. Jan DZIEDZIC – szef Zarządu Planowania Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP wbija gwóźdź honorowy
Na drzewcu umieszczone zostały gwoździe pamiątkowe - kolejno od góry:

 1. Data utworzenia 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

 2. Data wręczenia sztandaru wojskowego.

 3. Społeczeństwo Miasta Wrocławia.

 

Poświęcenia sztandaru dokonali: Zastępca Ewangelickiego Biskupa Polowego ks. płk Andrzej FOBER, Dziekan Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz RADZIK oraz ks. ppłk Aleksander KONACHOWICZ - Dziekan Prawosławnej Parafii Wojskowej Garnizonu Wrocław. Z rąk przedstawiciela Prezydenta RP sztandar odebrał Komendant 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego uprzednio z czcią całując płat sztandaru i prezentując go pododdziałom, gościom i zgromadzonym mieszkańcom Wrocławia.

 

 

                          Dowódca płk Jan BEREZA całuje płat sztandaru, Rynek Wrocławia 2 maja 2013 r.

 

Zaszczytu przyjęcia sztandaru z rąk Komendanta 2 WOG oraz jego prezentacji przed pododdziałami dostąpił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – kpt. Sebastian SŁUPCZYŃSKI, sztandarowy – st. chor. Mirosław PILNY i asystujący st. sierż. Andrzej ALEKSIEJCZYK. Prezentację sztandaru uświetniła salwa honorowa wykonana przez działon 6 armat „Bractwa Kurkowego” miasta Wrocławia.


Poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – kpt. Sebastian SŁUPCZYŃSKI, sztandarowy – st. chor. Mirosław PILNY i asystujący st. sierż. Andrzej ALEKSIEJCZYK


Ostatnim akcentem uroczystości była defilada, do której pododdziały poprowadził mjr Krzysztof PUCHAŁA. Kompanię honorową wystawiła 2 kompania regulacji ruchu. W dalszej kolejności za Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych defilowały pododdziały: 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, WSOWL, CSWliChem, 1 psap, 10 pdow, 22bpg, Policji Państwowej, Służby Celnej oraz pododdział konny Straży Miejskiej.

Z nowym sztandarem defiluje pododdział kadry zawodowej 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego prowadzony przez ppłk Sławomira SAGANA – szefa Logistyki 2 WOG

 

Zgromadzeni na wrocławskim Rynku mogli podziwiać również pokaz musztry paradnej w wykonaniu pododdziału Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Blasku ceremonii przekazania sztandaru dodał koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i grupy artystycznej „INWENCJA” z Klubu 1 pułku saperów w Brzegu. Uroczystość uświetnił także pokaz sprzętu wojskowego z 3 BRT, CSWliChem, 1 psap,10 pdow, 22bpg, 2 krr i Wydziału Żandarmerii Wojskowej. Natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu zaprezentowała stoisko promocyjne Wojska Polskiego z okolicznościowymi biało-czerwonymi chorągiewkami i balonikami. Popularnością cieszyła się grochówka wojskowa serwowana przez kucharzy z 2 WOG.

Więcej: „Polska Zbrojna” - Sztandar dla wrocławskich logistyków

"4RBLOG"-Dzień Flagi i wręczenie sztandaru dla 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych