BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Odznaka pamiątkowa

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
           


                                     

Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 93/MON z dnia 29 marca 2012 r. wprowadził odznakę pamiątkową 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zatwierdził wzór graficzny odznaki, wzór legitymacji oraz nadał regulamin odznaki.
Odznaka pamiątkowa 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę zawodową i pracowników wojska. Jej spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Jest ona znakiem przywiązania do Oddziału kadry zawodowej, pracowników wojska i żołnierzy rezerwy. Odznakę pamiątkową 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, a także innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania za ofiarną oraz sumienną służbę i pracę.

 

 

                                                                             OPIS
                                                             ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

 

 

Odznaka Pamiątkowa zaprojektowana została przez Kierownika Sekcji Wychowawczej 2 WOG p. Jacka Kulebę. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego ze złotymi krawędziami o wymiarach 45 x 45 mm. Ramiona są w kolorze granatowym, który nawiązuje do koloru jednostek zaopatrywania służb logistycznych. W centrum krzyża znajduje się cyfra „2” będąca numerem własnym Oddziału Gospodarczego na tle charakterystycznych kolorów miasta Wrocławia, czyli miejsca stałej jego dyslokacji - otoczoną dwoma najbardziej charakterystycznymi symbolami służb logistycznych: kołem zębatym symbolizującym technikę oraz kłosem symbolizującym żywność i służby materiałowe.
Na ramionach krzyża widnieją litery: „W” (na lewym ramieniu), „O” (na górnym ramieniu), „G” (na prawym ramieniu) oraz rok „2008” (na dolnym ramieniu). Napisy te są skrótem nazwy jednostki – Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz roku rozpoczęcia zasadniczej działalności branżowej na rzecz zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych. Napisy wykonane są w kolorze białym.Odznaka przykręcana jest na śrubę gwintowaną M-2 z nakrętką. Egzemplarze odznaki numerowane są na odwrocie. Numer odznaki pamiątkowej rozpoczyna się "2” będąca numerem własnym Oddziału Gospodarczego na tle charakterystycznych kolorów miasta Wrocławia, czyli miejsca stałej jego dyslokacji - otoczoną dwoma najbardziej charakterystycznymi symbolami służb logistycznych: kołem zębatym symbolizującym technikę oraz kłosem symbolizującym żywność i służby materiałowe. Numer odznaki pamiątkowej rozpoczyna się od liter „OP”, a egzemplarze odznaki kolekcjonerskiej od liter „OK”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych