BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Narodowe Święto Niepodległości w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu.
09.11.2018
... My, synowie i córki Narodu Polskiego, w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Bohaterom wiernym hasłu „Bóg, Honor i Ojczyzna ...

9. listopada br. w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu odbyły się Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

 

Meldunek dowódcy uroczystości o gotowości do rozpoczęcia Uroczystego Apelu zorganizowanego z okazji przypadającego na dzień 11. listopada Narodowego Święta Niepodległości przyjął Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu płk Jacek Chrostowski.

 

Odśpiewanie Hymnu Narodowego wraz z podniesieniem Flagi Państwowej stanowiły wzruszające preludium do podniosłego wystąpienia Komendanta 2. WOG, który po przywitaniu wszystkich obecnych, przypomniał najważniejsze fakty historyczne, stanowiące tło głównych wydarzeń skutkujących utratą przez Polskę niepodległości. Wspomniana została również niezwykle żmudna i pełna poświęceń, okupiona krwią tysięcy Polaków walka o wolność, która mimo tylu poświęceń uczy nas, że nigdy nie jest dana raz na zawsze – wymaga ciągłych starań i budowania w narodzie ducha patriotyzmu i nadziei na lepsze jutro dla nas i naszych następców – kolejnych pokoleń Polaków żyjących w Wolnej, Niepodległej Ojczyźnie. Kończąc wystąpienie, Komendant 2. WOG w imieniu Komendanta Garnizonu Wrocław zaprosił wszystkich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do udziału w cyklu uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaplanowanych na terenie Garnizonu na 10. oraz 11. listopada br.

 

Następnie, odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach – nastąpiło wręczenie mianowań na kolejne stopnie wojskowe – mianowani na stopień starszego szeregowego zostali żołnierze Wojskowego Zespołu Sportowego 2. WOG: szer. Łukasz Krawczuk oraz szer. Jakub Krzewina.

 

Żołnierze wyróżniający się w sposób szczególny w służbie i pracy otrzymali nagrody rzeczowe: st. chor. sztab. Krzysztof Kwiatkowski wyróżniony został statuetką okolicznościową „Husarz", a st. szer. Jakub Krzewina – repliką broni białej.

 

Komendant 2. WOG wyraził również podziękowania, a także złożył serdeczne życzenia żołnierzom (st. chor. sztab. Artur Popławski oraz mł. chor. Rafał Fabianowicz - 25 lat zawodowej służby wojskowej) oraz pracownikom resortu obrony narodowej, z okazji przypadających na 2018 rok jubileuszy służby i pracy. Godne szczególnego wyróżnienia, bo 50 – letnie jubileusze pracy zawodowej obchodzą: p. Tadeusz Dutkiewicz oraz p. Andrzej Rysz.

 

Defilada pododdziałów 2. WOG, tym razem nie oznaczała zakończenia uroczystego Apelu, lecz stanowiła jeden z elementów przegrupowania całego stanu osobowego, w celu uczestnictwa w kolejnej części Obchodów.

 

W miejscu widocznym każdemu wchodzącemu na teren 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, wyeksponowana została Tablica Pamiątkowa ufundowana w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości przez żołnierzy i pracowników 2. WOG, która na trwale zaświadczy o naszej wdzięczności tym, co „… za sprawę Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie oszczędzili …".

 

Uroczystego odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej, dokonał Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, płk Jacek Chrostowski, podkreślając w krótkiej przemowie znaczenie tego wzniosłego symbolu – „… pomnika świadczącego dobrze o nas wszystkich, który oby jak najdłużej, na zawsze stanowił dowód szczerych, gorliwych intencji, patriotyzmu i gotowości do poświęceń dla dobra Wolnej i Niepodległej Ojczyzny. Jest to deklaracja świadomego wyboru niezbywalnej prawdy o konieczności niezłomnej kontynuacji starań w służbie i pracy, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń Polaków – dumnych mieszkańców Wolnej Polski …".

st. chor. sztab. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych