BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Sprawdzenie działania systemu ochrony
28.06.2018
W dniu 28.06.2018 r. w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej 100-102 przeprowadzone zostało szkolenia z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony na jeden z ochranianych obiektów.

 
Sprawdzenie działania systemu ochrony otworzył Komendant 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - płk Jacek CHROSTOWSKI, który zapoznał szkolonych z założeniami ćwiczenia i celami, które chce osiągnąć po jego zakończeniu.
Ćwiczenie rozpoczęto pozorowanym napadem, uruchomiono odpowiednią procedurę, powiadomione zostały służby dyżurne, siły ochronne SUFO, ŻW, Policji oraz służby ratunkowe. 
W szkoleniu wzięły udział siły wrocławskiego WŻW oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Wrocław.
Szkolenie miało na celu praktyczne sprawdzenie opracowanych procedur oraz wypracowanie wniosków służących doskonaleniu systemu ochrony obiektów.
Ćwiczenie podsumował Zastępca Komendanta – ppłk Krzysztof KASZUBA, który podkreślił wagę prowadzenia tego typu szkoleń w związkuz pojawiającymi się informacjami o coraz to nowych zagrożeniach mogących zagrozić bezpieczeństwu jednostek wojskowych

                                                                             

st. chor. Waldemar Mazur


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych