BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
LEGIA AKADEMICKA
01.07.2018
W dniu 1 lipca br. 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy zabezpieczał logistycznie nabór nowoprzybyłych legionistów wyposażając ich w PUiW jak również rozpoczął dla nich proces żywienia.

 

Mimo niedzieli wyznaczona kadra i pracownicy RON punktualnie stawili się na wyznaczone punkty rekrutacji młodych legionistów. Punkty funkcjonowały w godz. 8.00 do 20.00.

Program pilotażowego szkolenia realizowany jest w kompleksach: 22 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Przebieg zabezpieczenia w 22bpg w Kłodzku osobiście nadzorował Komendant 2. WOG
płk Jacek CHROSTOWSKI, natomiast pracę grupy zabezpieczenia w CSWIiChem Zastępca Szefa Logistyki 2. WOG mjr Błażej PILARSKI. 

Przeprowadzane w tych dwóch garnizonach szkolenie Legii Akademickiej  jest nową formą szkolenia rezerw osobowych wojska polskiego.

Dzięki profesjonalnie przygotowanej  obsadzie składającej się z pracowników RON grup zabezpieczenia 2. WOG,  sprawnie i w zakładanym czasie udało się zaopatrzyć młodych studentów w należne im wyposażenie i przedmioty umundurowania wojskowego.

Łącznie w obu lokalizacjach przeprowadzanego szkolenia zaopatrzono 460 legionistów.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Komendanta oraz wszystkich uczestniczących w tym przedsięwzięciu pracowników RON i Kadry zawodowej  2. WOG, ten pierwszy wyczerpujący dzień udało się zakończyć z pełną satysfakcją wraz z przysłowiowym wojskowym capstrzykiem. 

 

  


Jacek Kuleba


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych