BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Uroczyste otwarcie kuchni i stołówki żołnierskiej w Grupie Zabezpieczenia Kłodzko.
27.06.2018
Od dziś 22. batalion piechoty górskiej w Kłodzku dysponuje nowoczesnym kompleksem żywnościowym, którego modernizacja stanowiła jedno z priorytetowych przedsięwzięć 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

          27. czerwca br., uroczystego otwarcia kuchni i stołówki żołnierskiej dokonał Komendant   2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Jacek Chrostowski w towarzystwie Dowódcy 22. batalionu piechoty górskiej ppłk. Izabeli Wlizło. Wstęgę przecięli również: Kierownik Infrastruktury 2. WOG p. Andrzej Międła oraz Kierownik Grupy Zabezpieczenia Kłodzko p. Krzysztof Warczyk. Poświęcenia nowootwartego obiektu dokonał Kapelan 22. bpg, ks. ppłk. Władysław Jasica.
           Po otrzymaniu zadania zabezpieczenia logistycznego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, Komendant 2. WOG podjął szereg decyzji zmierzających do dostosowania czasowo wyłączonej w 2015 roku stołówki do współczesnych standardów i przepisów. Przeprowadzono rozszerzony remont kuchni i stołówki oraz zintegrowanego magazynu żywnościowego. Dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu służby żywnościowej, zatrudniono i przeszkolono personel kuchenny.
         W efekcie powyższych działań, powstała najnowocześniejsza stołówka żołnierska, uruchomiona w rejonie odpowiedzialności 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych