BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Przekazanie obowiązków służbowych Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  we Wrocławiu.
22.05.2018
22. maja br. na terenie pomieszczeń reprezentacyjnych 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

Nowym Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu został płk dypl. Piotr Rupa, przyjmując obowiązki służbowe od pełniącego dotychczas obowiązki Komendanta WSzW we Wrocławiu, ppłk Tomasza Lewandowskiego. Przekazania dokonano w obecności Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen dyw. dr. inż. Adama Joksa. Niewątpliwym zaszczytem dla wszystkich zgromadzonych była obecność gościa specjalnego, Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Michała Dworczyka. Nie zabrakło również dowódców jednostek oraz szefów instytucji wojskowych i cywilnych (m. in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak), zaangażowanych w zakresie utrzymania właściwego poziomu bieżącej współpracy i wspólnego działania w realizacji zadań służbowych.

Minister Michał Dworczyk, korzystając z okazji odwiedzin 2. WOG we Wrocławiu, złożył również wizytę w Sali Tradycji, zapoznając się z dorobkiem i historią Oddziału, a następnie dokonał wpisu pamiątkowego w Kronice 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Na zakończenie, Komendant 2. WOG płk Jacek Chrostowski, uhonorował Pana Ministra pamiątkowym ryngrafem.


st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych