BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy w 2. WOG.
23.05.2018
23. maja br. w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym ogłoszono ćwiczebny alarm przeciwpożarowy. Zajęcia zorganizował nieetatowy inspektor ppoż. 2. WOG p. Jacek Linkowski.

W ramach przebiegających bardzo realistycznie zajęć, po ogłoszeniu alarmu odbyła się ewakuacja zagrożonego budynku. Dodatkowo, dla żołnierzy i pracowników RON, przy współudziale strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 we Wrocławiu, przedstawiony został sposób uwalniania osób uwięzionych na terenie zagrożonych pożarem pomieszczeń służbowych oraz pokaz gaszenia pożaru jednego z pomieszczeń budynku. W ramach dalszej części zajęć przeprowadzono szkolenie obejmujące zasady udzielania pierwszej pomocy oraz instruktaż z zakresu posługiwania się dostępnymi na terenie 2. WOG środkami gaśniczymi.

Podsumowania zajęć dokonał Komendant 2. WOG płk Jacek Chrostowski, podkreślając znaczenie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w bieżącej działalności służbowej – szczególnie w odniesieniu do terenów i obiektów infrastruktury zagrożonych pożarowo, ze względu na specyfikę ich eksploatacji.


st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych