BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
19. rocznica wstąpienia Polski do NATO.
12.03.2018
12. marca 1999 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO.

Oficjalne podpisanie protokołów akcesyjnych Polski, Czech i Węgier (ratyfikowanych następnie przez ówczesne państwa członkowskie) odbyło się w Brukseli 16 grudnia 1997 r. Ostatnim etapem procesu ratyfikacyjnego było przekazanie Stanom Zjednoczonym (depozytariuszowi traktatu) tzw. instrumentu akcesji. Uroczystość odbyła się 12 marca 1999 r. w Independence (stan Missouri). Minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek złożył na ręce sekretarz stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Z okazji 19. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Zastępca Komendanta 2. WOG ppłk Krzysztof Kaszuba przypomniał historię Sojuszu Północnoatlantyckiego ze szczególnym uwzględnieniem roli państw wiodących, w tym również Polski - co warto podkreślić w kontekście analizy znaczenia naszej Ojczyzny na przestrzeni wszystkich lat funkcjonowania w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO – ang. North Atlantic Treaty Organization).

 

Komendant 2. WOG płk Jacek Chrostowski w okolicznościowym przemówieniu podkreślił również rolę Oddziału Gospodarczego – jednostki wojskowej, której działalność nie pozostaje bez istotnego wpływu na poziom realizacji zadań przez zabezpieczane logistycznie jednostki i instytucje wojskowe. Działania te stanowią dowód na ogromną wartość ponoszenia wspólnego wysiłku dla osiągnięcia jakże ważnego celu, jakim jest bezpieczeństwo i możliwość skutecznego zapewnienia stabilności dalszego rozwoju naszego Kraju.

 

st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych