BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa w CSWIiCh we Wrocławiu.
02.02.2018
2 lutego br. podczas uroczystego apelu w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, przysięgę wojskową uroczyście złożyli żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Jacek Chrostowski wziął udział w uroczystym apelu zorganizowanym 2. lutego br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, podczas którego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, dowódców i reprezentantów jednostek oraz instytucji Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Miejskiej. W tym jakże uroczystym dniu nie zabrakło również rodzin, przyjaciół i znajomych żołnierzy, dla których publiczne wypowiedzenie słów przysięgi wojskowej stanowiło niezwykle wzruszające, przesycone duchem patriotyzmu przeżycie oraz potwierdzenie szczytnych celów życiowych obranych na drodze umacniania obronności Ojczyzny. Po złożeniu przysięgi oraz błogosławieństwie udzielonym przez Proboszcza Parafii Garnizonowej prałata płk Janusza Radzika, elewom wyróżniającym się wzorowym wypełnianiem obowiązków służbowych, dyscypliną oraz wynikami w szkoleniu, Komendant Centrum płk mgr inż. Kazimierz Łucki wręczył listy gratulacyjne. W imieniu wszystkich elewów, wystąpił i podziękowanie wyraził szer. elew Bartosz Kubacki, kierując do przełożonych i rodziców wzruszające słowa wdzięczności i szacunku za naukę i wychowanie w patriotycznym duchu służby ojczyźnie. Uroczystość zakończyła defilada żołnierzy i sprzętu wojskowego, wykonana przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.

st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych