BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Nowi żołnierze w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu.
15.01.2018
Powitanie mł. chor. Macieja Kubika oraz plut. Ryszarda Krzemińskiego - żołnierzy przybyłych celem dalszego pełnienia służby w 2. WOG.

15. stycznia br. Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Jacek Chrostowski, w imieniu własnym oraz zgromadzonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, powitał żołnierzy przybyłych celem dalszej realizacji zadań służbowych w strukturach Oddziału. Nowoprzybyli żołnierze otrzymali również życzenia sukcesów i satysfakcji z realizacji nowych zadań. Mł. chor. Maciej Kubik obejmujący stanowisko podoficera sztabowego oraz plut. Ryszard Krzemiński wyznaczony na stanowisko starszego magazyniera, przedstawili historię swej dotychczasowej służby, deklarując gotowość do profesjonalnej realizacji zadań na wyznaczonych stanowiskach.

st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych