BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Wyznaczenie Szefa Wydziału Administracyjnego oraz awans oficera w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu.
28.12.2017
28 grudnia br. kpt. Mirosław Herba objął obowiązki służbowe Szefa Wydziału Administracyjnego 2. WOG. Jednocześnie, z dniem objęcia obowiązków mianowany został na stopień majora.

28 grudnia br., w obecności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej 2. WOG, odczytany został Rozkaz Personalny nr 129 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 13 grudnia 2017 roku, zgodnie z którym Szef Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej kpt. Mirosław Herba, wyznaczony został na stanowisko służbowe Szefa Wydziału Administracyjnego 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu z jednoczesnym mianowaniem na stopień majora. W imieniu Ministra Obrony Narodowej akt mianowania wręczył Komendant 2. WOG płk Jacek Chrostowski, życząc nowo mianowanemu oficerowi wielu sukcesów w realizacji kolejnych, odpowiedzialnych zadań. W krótkim przemówieniu Komendant 2. WOG podkreślił, że mjr Mirosław Herba jest oficerem bardzo zaangażowanym w realizację zadań służbowym na jak najwyższym poziomie, czego efektem jest duże doświadczenie i profesjonalizm w działaniu, przynoszący zaufanie podwładnych i szacunek przełożonych.

 

Mjr Mirosław Herba jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Elektroniki – Systemy Łączności). W 2016 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Od 2009 r. pełni służbę w 2 Wojskowym Oddziale Gospodarczym. W toku swej służby, z uwagi na m. in. wysokie doświadczenie w zarządzeniu i organizacji pracy podwładnych, wyznaczany bywał do realizacji zadań w zastępstwie etatowego Szefa Wydziału Administracyjnego, zdobywając wiedzę niezbędną do działalności na nowoobjętym stanowisku.

 

 

 

 

st. chor. szt. Bogusław Kwiecień


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych