BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Finał konkursu o miano najlepszego magazynu 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
28.10.2013
W dniu 28.10.2013 r. w Sali Tradycji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego miała miejsce uroczystość wyróżnienia finalistów konkursu o miano najlepszego magazynu naszej jednostki wojskowej.

Konkurs o miano najlepszego magazynu 2 WOG zorganizowany został po raz pierwszy w historii naszej jednostki i miał na celu zachęcenie do rywalizacji osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynów. W bieżącym roku przeprowadzony został w dniach 15 i 16 października i rozpoczął się od pokazowego sprawdzenia magazynu służby łączności w kompleksie przy ul. Obornickiej 100-102, które miało miejsce w dniu 14.10.2013 roku. Omówiono wówczas sposób prowadzenia kontroli oraz racjonalne wykorzystanie niezbędnego czasu. Natomiast rywalizacja odbywała się na podstawie zatwierdzonego przez Dowódcę Jednostki „Regulaminu konkursu o miano najlepszego magazynu Jednostki Wojskowej 4213” w dwóch grupach:

 • grupa I – Magazynierzy;

 • grupa II – Kierownicy Magazynów.

Ocena każdego magazynu odbywała się na podstawie zastanego stanu faktycznego oraz prowadzonej dokumentacji. Konkurs objął swoim zasięgiem 100% magazynów funkcjonujących we wszystkich kompleksach Jednostki Wojskowej 4213 w garnizonach:

 • Wrocław,

 • Brzeg,

 • Kłodzko,

 • Oleśnica,

 • Jastrzębie.

Decyzją Komisji Konkursowej najwyżej ocenione zostały następujące magazyny:

 1. Magazyn uzbrojenia przy ul. Wileńskiej 14 w Oleśnicy - magazynier p. Krzysztof CHOLEWO (Grupa Zabezpieczenia nr 1) – uzyskał komplet punktów, czyli 100 punktów na 100 możliwych.

 2. Magazyn uzbrojenia przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu, magazynier
  sierż. Robert ZALEWA
  (Grupa Zabezpieczenia nr 3) – 94 punkty.

 3. Magazyn mundurowy przy ul. Hallera 36/38, magazynierzy p. Czesław MIRECKI i p. Stanisław NOWAK (Grupa Zabezpieczenia nr 1) – 92 punkty.

Na kolejnych miejscach (poza podium) uplasowały się trzy magazyny, które otrzymały po 91 pkt. (na 100 możliwych):

 • magazyn środków bojowych, znajdujący się przy ul. Obornickiej 108;

 • magazyn inżynieryjno-saperski, znajdujący się przy ul. Obornickiej 100-102;

 • magazyn środków bojowych, znajdujący się przy ul. Walecznych 59 w Kłodzku.

Kierownikami wyżej wymienionych obiektów, są odpowiednio: p. Ewelina STANEK i p. Krzysztof WARCZYK.

W poszczególnych grupach zabezpieczenia, kontrolowanych przez zespoły, średnia ilość zdobytych punktów przedstawia się następująco:

 1. Grupa Zabezpieczenia nr 1 – 73,2 punktu.

 2. Grupa Zabezpieczenia nr 2 – 84,2 punktu.

 3. Grupa Zabezpieczenia nr 3 – 85,2 punktu.

 4. Grupa Zabezpieczenia „Kłodzko” – 75,8 punktu.

 5. Grupa Zabezpieczenia „Brzeg” – 82,7 punktu.

 

Zgodnie z „Regulaminem konkursu o miano najlepszego magazynu Jednostki Wojskowej 4213” oraz na podstawie Protokołu Komisji Konkursowej Dowódca płk Jan BEREZA wyróżnił:

 1. W grupie magazynierów:

 • p. Krzysztofa CHOLEWO – za uzyskanie maksymalnej i zarazem najwyższej liczby punktów oraz za zajęcie I-go miejsca - pucharem oraz premią motywacyjną;

 • st. sierż. Roberta ZALEWĘ – za uzyskanie 94 punktów oraz zajęcie II-go miejsca - ryngrafem oraz nagrodą uznaniową;

 • p. Czesława MIRECKIEGO i p. Stanisława NOWAKA – za uzyskanie 92 punktów oraz zajęcie III-go miejsca – dyplomami uznania oraz nagrodami pieniężnymi.

 1. W grupie kierowników magazynów:

 • p. Antoniego HONDOWSKIEGO – za uzyskanie najwyższej średniej liczby punktów za kontrolowane magazyny i zajęcie I-go miejsca - premią motywacyjną;

 • p. Tadeusza BARTCZAKA – za uzyskanie średniej liczby punktów za kontrolowane magazyny w wysokości 82,7 punktu i zajęcie odpowiednio III-go miejsca - nagrodą pieniężną.

 

Członkom Komisji konkursowej zaimponowała zwłaszcza wiedza magazynierów w zakresie rozmieszczenia mienia nie tylko w magazynie, ale również na poszczególnych regałach, co świadczy o doskonałej orientacji stanu posiadania. Natomiast ideą konkursu jest zminimalizowanie różnic pod względem jakości świadczenia usług oraz estetyki utrzymania magazynów w poszczególnych Grupach Zabezpieczenia. Ma on również zachęcić Szefów poszczególnych Grup do włączenia się wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska do rywalizacji, której celem jest osiągnięcie i następnie utrzymanie najwyższej jakości zarówno w zakresie świadczenia usług, jak i utrzymania oddanych w użytkowanie obiektów infrastruktury trwałej. Zadaniem ostatecznym przedmiotowego konkursu jest wyłonienie najlepszych kierowników magazynów i magazynierów, którzy dbają o swój magazyn, są dobrymi organizatorami pracy na danym magazynie, jak również, posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej. Konkurs ma również zachęcić żołnierzy i pracowników wojska do współdziałania w zakresie osiągania wspólnego celu, którym jest wysoka jakość usług, odpowiedni ich standard oraz krótki (optymalny) czas ich świadczenia na rzecz zaopatrywanych podmiotów.

W zgodnej opinii wszystkich uczestników tegorocznego konkursu, był on skuteczną zachętą do stałego podnoszenia poziomu estetyki magazynów, jakości świadczenia usług na rzecz zaopatrywanych podmiotów oraz podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za prowadzenie i obsługę magazynów.

 

Tekst: mjr Jarosław STASZCZAK

Zdjęcia: Krzysztof LATKOWSKI

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych