BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Szkolenie rezerw osobowych WKTr Wrocław.
10.10.2017
W dniach 09-13.10 br. 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy współuczestniczy w zabezpieczeniu logistycznym szkolenia żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach mobilizacyjnych Wojskowej Komendy Transportu Wrocław.           

Uczestniczący w szkoleniu żołnierze zostali zaopatrzeni w umundurowanie, środki ochrony indywidualnej przed skażeniami oraz broń strzelecką.

Przez okres 5-ciu dni na terenach obiektów wojskowych 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego realizowany jest proces szkolenia żołnierzy włącznie z praktycznym przeprowadzeniem szkolenia strzeleckiego.

Całość szkolenia objęta jest kompleksowym zabezpieczeniem medycznym uczestników szkolenia.

Uruchomiony został punkt kasowy do wypłaty wynagrodzenia.

            

Szkolonych zapoznano ze strukturami Wojskowej Komendy Transportu oraz
2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

            

Zaprezentowano Salę Tradycji i zapoznano żołnierzy z Historią i symboliką 2. WOG.

                                                          Tekst: Jacek Kuleba

                                                                   Zdjęcia: Jacek Kuleba

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych