BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Kwartalna odprawa Komendanta 4 RBLog.
21.09.2017
Komendant 2. WOG płk Jacek Chrostowski wziął udział w odprawie rozliczeniowo - zadaniowej Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej za III kwartał 2017 roku, która odbyła się dniach 20-21 września 2017 r. w OSPG „JODŁA” w Dusznikach.

 

                   

Komendant 4. RBLog płk Rafał Smuszkiewicz ocenił jakość, stopień i terminowość realizowanych zadań przez podległe jednostki wojskowe w III kwartale 2017 roku. Następnie sprecyzował zadania do realizacji w IV kwartale. Jednym z celów odprawy było także szkolenie kierowniczej kadry Komendy 4. RBLog, Komendantów WOG i WKTr, Kierowników Składów i Warsztatów Technicznych, które przeprowadzili zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin.

 

Tekst: Andrzej Maliszewski

Zdjęcia: st. chor. szt. Bogusław Kwiecień

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych