BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Uroczyste powitanie żołnierzy 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
03.08.2017
W dniu 3 sierpnia 2017 r. Komendant 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, płk Jacek CHROSTOWSKI uroczyście powitał nowoprzybyłych żołnierzy.


               

W obecności zgromadzonej w Sali Tradycji kadry i pracowników RON odczytano rozkazy personalne wyznaczające oficerów na stanowiska w 2 WOG. Przybyli oficerowie zasilili służby finansowe, wydział techniczny oraz służbę prawną.

              

Do Pionu Głównego Księgowego skierowany został ppor. Michał Kwiatkowski, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, który uprzednio służył w 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu. Oficer doświadczenie zdobywał m.in. w misjach poza granicami kraju. 

 

 

 

Wsparciem dla wydziału technicznego będzie ppor. Krzysztof Dudziak, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w 1. batalionie obrony przeciwchemicznej oraz Wojskowych Komendach Uzupełnień w Wałbrzychu i Kłodzku a także w 2 WOG.

 

Pan ppor. Rafał Skorupka – aplikant radcowski, służbę prawną rozpoczął w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie.

            

Po prezentacji oficerów, Komendant, w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z faktu wzmocnienia Oddziału w istotnych obszarach funkcjonalnych. Nowych żołnierzy zapewnił
o wszelkiej pomocy ze swojej strony, natomiast zwracając się do zgromadzonej kadry prosił
o udzielenie wsparcia, aby nowoprzybyli jak najszybciej wkomponowali się w strukturę etatową 2 WOG.

 

                                                          Tekst: kpt. Mirosław Herba

                                                                   Zdjęcia: Krzysztof Latkowski

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych